Kontakt :   tel. :  00420 242486790
  mobil :  00420 605281520
  e-mail :  motaco@motaco.cz
  Home Účetnictví a daně Správa nemovitostí Počítače a kancelářská technika Kontakty  

Účetnictví a daně


Veškeré nabízené služby jsou dle potřeb jednotlivých klientů poskytovány buď v komplexní podobě nebo v individuální sestavě jednotlivých, klientem požadovaných, dílčích úkonů a činností.
Poskytované práce a činnosti je s přihlédnutím k jejich charakteru možné realizovat v prostorách a technickými prostředky naší firmy nebo v sídle či provozovně klienta.
Cenovou kalkulaci zpracováváme vždy individuálně pro jednotlivé klienty na základě vzájemné dohody o rozsahu, úrovni a způsobu poskytování služeb.

Služby jsou poskytovány pro

 • právnické osoby - obchodní společnosti
 • bytová družstva
 • společenství vlastníků jednotek
 • fyzické osoby - podnikatele

1. Vedení účetnictví

 • vedení účetních knih v některém z certifikovaných účetních programů
 • vedení knih analytických evidencí - evidence dlouhodobého a drobného majetku, zásob, ...
 • zpracovávání, přezkušování a vystavování účetních a daňových dokladů
 • zpracování řádných a příp. mimořádných účetních závěrek
 • zpracování podkladů pro daňová přiznání a jiné obdobné výkazy
 • vyhotovení účetních směrnic, předpisů a standardů účetní jednotky
 • účetní, finanční a ekonomické poradenství
 • ostatní související práce a činnosti dle požadavků a potřeb klienta

2. Daňový servis

 • zpracování daňových přiznání - daň z přidané hodnoty, daň z nemovitostí, silniční daň, ...
 • zpracování daňových přiznání k dani z příjmů právnických i fyzických osob
 • zajištění zastupování daňového subjektu daňovým poradcem, daňové poradenství

3. Mzdový a personální servis

 • vedení úplné mzdové evidence - zaměstnanci, členové orgánů, ...
 • zpracování mzdových a osobních dokladů a dokumentů zaměstnanců
 • zpracování a podávání výkazů a hlášení zdravotním pojišťovnám a správě sociálního zabezpečení
 • zastupování při kontrolách zdravotních pojišťoven a správy sociálního zabezpečení
 • vypracování pracovně právních dokumentů - pracovní smlouvy, dohody o práci, ...

4. Právní firemní servis

 • zakládání, přeměny a likvidace obchodních společností a družstev
 • příprava a návrhy statutárních listin a dokumentů firem - společenské smlouvy, stanovy, ...
 • zpracování a podávání návrhů obchodnímu rejstříku, zpracování podkladů a listin
 • vypracování vzorů obchodních dokumentů a listin, příprava jednotlivých obchodních smluv
 • zajištění zastupování komerčním právníkem, zajištění notářských služeb


Praktické odkazy


Daňový kalendář 2012


Rejstříky a evidence

Obchodní rejstřík

ARES - registr ekonomických subjektů

Registr plátců dph

Plátci spotřebních daní


Česká daňová správa


Portál veřejné správy ČR


Last Update :  2012-03-19 © 2004   MOTACO s.r.o.     All rights reserved